TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ


Türk Dili Bölümü


         TARİHÇE


         Üniversitemizde Türk Dili dersleri, 1982-1983 öğretim yılı II. döneminde lisans öğretimi süresince her yıl okutulmaya başlanmıştır.1989-1990 öğretim yılında, yeni bir düzenlemeyle ilk iki sınıfta ve dönemlik olarak verilmeye başlanan Türk Dili dersleri, 1992-1993 öğretim yılında bir yıla indirilmiştir. Önceleri tüm bölümlerin 1.sınıfında okutulan Türk Dili dersleri; 1997-1998 öğretim yılından bu yana İdari Bilimler Fakültesiyle, Eğitim Fakültesinin ve Fen-Edebiyat Fakültesinin Sosyal Bölümlerinde 1.sınıflarda; Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleriyle Eğitim Fakültesinin ve Fen Edebiyat Fakültesinin Fen Bölümlerinde 3.sınıfta okutulmaktadır. Yasaya göre kredili olması gereken Türk Dili dersleri, Üniversitemizde yalnız Eğitim Fakültesinde 1998 yılından başlayarak kredili olarak okutulmaktadır. Diğer bölümlerde kredisizdir.