"Dil bir ulusun kültür düzeyini gösteren en iyi araçtır. Ancak kendi diline dayanan, kendi dilinde ilerlemeler sağlayan bir ulus, gerçek bir kültürün de yaratıcısı olabilir."

Wilhelm von Humboldt