Turk Dili Bolumu Binasinin haritadaki konumu

 

Türk Dili Bölümü Merkez Laboratuvar 1. Katta bulunmaktadır.

TARİHÇE

Üniversitemizde Türk Dili dersleri, 1982-1983 öğretim yılı II. döneminde lisans öğretimi süresince her yıl okutulmaya başlanmıştır.1989-1990 öğretim yılında, yeni bir düzenlemeyle ilk iki sınıfta ve dönemlik olarak verilmeye başlanan Türk Dili dersleri, 1992-1993 öğretim yılında bir yıla indirilmiştir. Önceleri tüm bölümlerin 1.sınıfında okutulan Türk Dili dersleri; 1997-1998 öğretim yılından bu yana İdari Bilimler Fakültesiyle, Eğitim Fakültesinin ve Fen-Edebiyat Fakültesinin Sosyal Bölümlerinde 1.sınıflarda; Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleriyle Eğitim Fakültesinin ve Fen Edebiyat Fakültesinin Fen Bölümlerinde 3.sınıfta okutulmaktadır. Yasaya göre kredili olması gereken Türk Dili dersleri, Üniversitemizde yalnız Eğitim Fakültesinde 1998 yılından başlayarak kredili olarak okutulmaktadır. Diğer bölümlerde kredisizdir. 

TÜRK DİLİ DERSLERİYLE İLGİLİ İLKELER:

 

1. Her yıl I. dönem 6420101, 6420103, 6420303 ve 6420305; II. dönem 6420102, 6420104, 6420304 ve 6420306 kodlu Türk Dili dersleri haftada üst üste iki saat olmak koşuluyla dönemlik olarak okutulur.

Öğrenci, Türk Dili dersinden başarılı olabilmek için; her dönem 28 saat olmak üzere, iki dönemde toplam 56 saati tamamlamak ve her dönemde ayrı ayrı yapılan sınavlardan geçerli not almak zorundadır.

2. I. Dönemde 6420101, 6420103, 6420303 ve 64230305 derslerinden başarısız olan öğrenciler, II. Dönemde Türk Dili derslerini alamazlar. Öğrenci danışmanlarıyla, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının bu durumdaki öğrencilere 6420102, 6420104, 6420304 ve 6420306 dersini vermemeleri gerekir.

3. Türk Dili derslerinde öğrenci kayıt olacağı grubu kendi seçer. Kayıt dönemi öncesinde Türk Dili Bölümü tarafından hazırlanan gruplardan herhangi birine öğrenci kendi ders programını ders için konulan  kriterleri göz önünde bulundurarak kayıt yapar. Sonradan bir değşiklik yapmak istiyorsa ya da bir değşiklik gerekiyorsa bunu, ders ekleme-bırakma (add-drop) dönemi bitene kadar yapabilir. Bu dönemden sonra kesinleşen öğrenci grupları Türk Dili Bölümü tarafından duyurulur ve dönem sonuna kadar değiştirilemez.

4. Üniversiteyi bitirme durumunda olup Türk Dili dersini herhangi bir nedenle alamamış ya da bu dersten başarılı olamamış öğrenciler için her yıl I. dönemde 6420102, 6420104, 6420304, 6420306; II. dönemde ise 6420101, 6420103, 6420303, 6420305 tamamlama (telafi) derlseri açılır. Bölümlerde bu durumda olan öğrencilerin adları her dönemin ilk haftası içinde Bölüm Danışmanlarınca Türk Dili Bölümü Başkanlığına bildirilir.

5. Üniversitenin bütün bölümlerinin 4. Sınıf Türk öğrencileri için her dönem kredili seçmeli 6420311 kodlu Türkçe'nin Etkili ve Doğru Kullanımı dersi açılır. 6420311 kodlu dersi alıp başarılı olan öğrenciler, her yıl II. dönem açılan kredili seçmeli 6420312 kodlu uygulamalı diksiyon dersini alabilirler.

6. Üniversitenin bütün bölümlerinin 3. ve 4. Sınıf Türk öğrencileri için her dönem, kredili seçmeli 6420313 kodlu Türk ve Dünya Edebiyatından Seçmeler I, 6420314 kodlu Yaratıcı Yazma, 6420315 kodlu Eleştirel Okuma, 6420316 kodlu Toplum, Kültür ve Edebiyat Eleştirisi, 6420317 kodlu Türk ve DÜnya Edebiyatından Seçmeler II, 6420318 kodlu Türk İşaret Dili, 6420319 kodlu Hikaye Düzenleme ve Kurgu, 6420320 kodlu Edebiyat ve Sinema, 6420321 kodlu Şiir İncelemesi I ve 6420322 kodlu Şiir İncelemesi II dersleri açılır.

7. Uluslararası öğrenciler için zorunlu 6420105, 6420106, 6420107, 6420108, 6420201, 6420202 kodlu dersler kayıt öncesinde güz dönemi başında yapılan Seviye Belirleme Sınavı'ndan sonra alınabilir. SBS'ye girmeyenler bu dersleri alamaz. Öğrenciler sınav sonuçlarına göre kendilerine uygun kurlarda derslere devam edebilirler.Öğrenciler, SBS hakkında bölümün yapacağı duyuruları takip etmekle yükümlüdürler.

8. Seviye Belirleme Sınavı'ndan 0-34 puan alanlar temel, 35-69 alanlar orta, 70-100 alanlar ileri düzeyde öğrenim görecektir.

  a) Temel düzeyde öğrenim görecek öğrenciler, haftada 4 saat olmak üzere 6420105 ve 6420106 kodlu dersleri alacaklardır.

  b) Orta ve ileri düzeyde eğitim görecek öğrenciler, haftada 2 saat olmak üzere 6420201 ve 6420202 kodlu dersleri

alacaklardır.

  c) 6420107 ve 6420108 kodlu dersleri, Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler alacaklardır.

9. Bölümümzde yabancı uyruklu öğrenciler için verilen seçmeli 6420301 Advanced Turkish I ve 6420302 Advanced Turkish II ve 6420204 Türk Halk Kültürü derslerini ;

  a) 6420105, 6420106 kodlu Türk Dili derslerini alıp başaran öğrenciler; 

  b) Eğitim Fakültesi öğrencilerinden zorunlu 6420107 ve 6420108 kodlu Türk Dili derslerini (kredili) alıp başaran öğrenciler; 

  c) 6420101 ve 6420202 kodlu zorunlu Türk Dili derslerini alıp başaran öğrenciler, bölümleri kabul etmek koşuluyla seçmeli ders olarak alabilirler.

10. Üniversiteye değişim programlarıyla gelen öğrenciler için her dönem 6420203 kodlu Türk Dili dersi açılır. Değişim öğrencileri (Erasmus vb.) bu dersi seçmeli olarak alabilirler.

11. Yatay geçiş, ÖSYM sınavları ve eşdeğer sınavlar ile yeniden üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, önceki programından mezun olup olmama koşuluna bakılmadan, bu dersi alıp başarılı olmuşlarsa Türk Dili dersinden muaf olabilirler. Ancak bunun için, geldikleri programda okutulan Türk Dili dersi içeriklerini, kaç dönem ve haftada kaç saat okuduklarını belgeleyerek Türkçe Bölümü'nden onay almalıdır.

12. Öğrencilerin Türk Dili derslerine devam etmeleri zorunludur. Devam durumuyla ilgili ilkeler Bölüm Kurulunca saptanır.

13. Uygulamada karşılaşılacak yeni durumlar ve yapılması gereken değişiklikler için Türk Dili Bölüm Kurulu Kararı gereklidir.

   

 


Son Güncelleme:
27/09/2023 - 13:24