Course Code
Course Name
METU Credit
Contact (h/w)
Lab (h/w)
ECTS

TURK101

TURKISH I

0

2

0

3.0

TURK102

TURKISH II

0

2

0

3.0

TURK103

ORAL COMMUNICATION

2

2

0

3.0

TURK104

WRITTEN EXPRESSION

2

2

0

3.0

TURK105

TURKISH I

0

2

0

5.0

TURK106

TURKISH II

0

2

0

5.0

TURK107

TURKISH I

2

2

0

4.0

TURK108

TURKISH II

2

2

0

4.0

TURK109 LANGUAGE AND EXPRESSION I 3 3 0 5.0
TURK110 LANGUAGE AND EXPRESSİON II 3 3 0 5.0

TURK201

ELEMENTARY TURKISH

0

4

0

3.0

TURK202

INTERMEDIATE TURKISH

0

4

0

3.0

TURK203

INTERMEDIATE LEVEL TURKISH

3

3

0

5.0

TURK204

TURKISH FOLK CULTURE

3

3

0

6.0

TURK301

ADVANCED TURKISH I

4

4

0

5.0

TURK302

ADVANCED TURKISH II

4

4

0

5.0

TURK303

TURKISH I

0

2

0

3.0

TURK304

TURKISH II

0

2

0

3.0

TURK305

ORAL COMMUNICATION

2

2

0

3.0

TURK306

WRITTEN EXPRESSION

2

2

0

3.0

TURK311

EFFECTIVE AND CORRECT USE AND PRONUNCIATION OF THE TURKISH LANGUAGE

3

3

0

5.0

TURK312

EFFECTIVE AND CORRECT USE AND PRONUNCIATION OF THE TURKISH LANGUAGE

3

3

0

5.0

TURK313

SELECTIVE WRITERS FROM TURKISH AND WORLD LITERATURE NAME (TURKISH) :

3

3

0

5.0

TURK314

CREATIVE WRITING

3

3

0

6.0

TURK315

CRITICAL READING

3

3

0

5.0

TURK316

CULTURE-SOCIETY AND LITERARY CRITICISM

3

3

0

5.0

TURK317

SELECTIVE WRITERS FROM TURKISH AND WORLD LITERATURE II

3

3

0

5.0

TURK318

TURKISH SIGN LANGUAGE

3

3

0

4.0

TURK319

STORY EDITING AND FICTION

3

3

0

6.0

TURK320

LITERATURE AND CINEMA

3

3

0

6.0

TURK321

POETRY ANALYSIS

3

3

0

5.0

TURK322

POETRY ANALYSIS II

3

3

0

5.0

TURK323

BEGINNER TURKISH

4

4

0

5.0

TURK324

SOCIOLOGICAL READINGS IN LITERATURE

3

3

0

6.0


I. TÜRK DİLİ I (6420101 - 6420303) 

Dersin türü: Zorunlu/ Kredisiz

Devam Koşulu: 3 hafta devamsızlık hakkı

Ders saati: 2 ders saati

Değerlendirme sistemi: : Ara sınav % 20, Sunum% 20, Dönem sonu sınavı % 60.

Dersin haftalara göre içeriği:

 

Hafta
Etkinlikler

 

1. Hafta

Tanışma/ Türk Dili dersinin içeriği ve amaçları

 

2. Hafta

1. DİL: Dilin ortaya çıkışı/ Dilin niteliği ve özellikleri

 

3. Hafta

Dil ve iletişim/ Dil ve kültür/ Dil ve düşünce

 

4. Hafta

Dille ilgili diğer kavramlar: Konuşma dili-yazı dili-lehçe-ağız-argo

 

5. Hafta

Dille ilgili diğer kavramlar: Yapay dil-özel dil-ölçünlü dil vb.

 

6. Hafta

2. TÜRKÇENİN ÖZELLİKLERİ: Yapısal/ Kaynaksal/ Sözdizimsel Özellikler

 

7. Hafta

Türkçenin Yazım Özellikleri/ Noktalama

 

8. Hafta

Dil Devrimi: Nedenleri ve Sonuçları

 

9. Hafta

Dünya Dillerinin sınıflnadırılması/ Dil aileleri

 

10. Hafta

ARA SINAV

 

11. Hafta

3. TÜRKÇENİN BUGÜNKÜ DURUMU: Türkçede Yabancı Sözcükler

 

12. Hafta

Dil kullanımındaki yanlışlar: Anlam ve Yapı Bakımından Yanlışlar

 

13. Hafta

Çeviri yanlışları ve anlatım bozuklukları

 

14. Hafta

Yabancı Dille Eğitim ve Sorunları

 

15. Hafta

DÖNEM SONU SINAVI

 

 

Dersle ilgili genel bilgiler:

* Öğrencilerin dersi geçmesi için dersle ilgili yükümlülüklerini (ara sınav-sunum-final) yerine getirmeleri ve

   en az 60 ortalamaya ulaşmaları gereklidir. Final sınavından da yine en az 60 alma zorunluluğu vardır.

* Derse devam etmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girme hakkını elde edemezler.

   Derse devam ettiği hâlde U (başarısız) notunu alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

* Derse yüzde yetmiş devam zorunluluğu vardır.

* Mazeret belirtmeksizin ilk üç hafta derse gelmeyen öğrenci derse devam etme hakkını yitirir.


 II. TÜRK DİLİ II (6420102 - 6420304)

Dersin türü: Zorunlu ve kredisiz

Devam koşulu: 3 hafta devamsızlık hakkı

Ders saati: 2 ders saati

Değerlendirme sistemi: Ara sınav % 20, Sunum% 20, Dönem sonu sınavı % 60

Hafta

Etkinlikler

1. Hafta

Tanışma/ Türk Dili II dersinin içeriği ve amaçları

2. Hafta

Sözlü ve yazılı anlatım türleri hakkında genel bilgi. Öğrenci sunumlarının planlanması

3. Hafta

Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları: Tanımlama, Örneklendirme, Karşılaştırma, Tanık gösterme.

4. Hafta

Anlatım Biçimleri : Açıklayıcı, Tartışmacı, Betimleyici, Öyküleyici

5. Hafta

Konu, Amaç, Ana düşünce ve Düşünsel düzen (plan)

6. Hafta

Yazılı Anlatım türleri - İşlevsel türler: Dilekçe, Resmi Mektup, İş Mektubu

7. Hafta

Yazılı Anlatım Türleri - İşlevsel Türler: Açık Mektup, Tutanak, Karar

8. Hafta

Yazılı Anlatım Türleri - İşlevsel Türler: Özgeçmiş

9. Hafta

Yazılı Anlatım Türleri - Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Rapor ve Bilimsel Araştırma Raporu, Bibliyografya çeşitleri ve kuralları

10. Hafta

ARA SINAV

11. Hafta

Yazılı Anlatım Türleri - Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Makale ve Köşe Yazısı

12. Hafta

Yazılı Anlatım Türleri - Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Deneme ve Eleştiri Yazısı

 

13. Hafta

Yazılı Anlatım Türleri - Yaşatıcı ve Yaşantı Kazandırıcı Türler: Öykü, Roman, Tiyatro

14. Hafta

Yazılı Anlatım Türleri - Öğretici ve Bilgilendirici Türler: Gezi, Anı, Günlük, Yaşamöyküsü, Özyaşamöyküsü

 

Dersle ilgili genel bilgiler:

* Öğrencilerin dersi geçmesi için dersle ilgili yükümlülüklerini (ara sınav-sunum-final) yerine getirmeleri ve

  en az 60 ortalamaya ulaşmaları gereklidir. Final sınavından da yine en az 60 alma zorunluluğu vardır.

* Derse devam etmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girme hakkını elde edemezler.

   Derse devam ettiği hâlde U (başarısız) notunu alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

* Derse yüzde yetmiş devam zorunluluğu vardır.

* Mazeret belirtmeksizin ilk üç hafta derse gelmeyen öğrenci derse devam etme hakkını yitir


III. SÖZLÜ ANLATIM ( 6420103 - 6420305 )

Tanışma, Dersin İçeriği ve Amaçları

Dil ve Dilin Kökeni,

Dillerin Özellikleri

Dil ve Düşünce,

Dil ve Kültür,

İletişim ve Dil

Türkçenin Yapısı, Sözdizimi ve Anlam Özellikleri

Yazım ve Noktalama Kuralları

Dinleme: Dinleme Becerisi ve Etkili Dinleme

Okuma: Okuma Becerisi ve Okuma Biçimleri

Anlatım İlkeleri, Anlatım Biçimleri

Sözlü Anlatım

Ara Sınav

Türkçenin Sesletim Özellikleri: Vurgu, Tonlama ve Ezgi

Etkili Konuşma ve Beden Dili

Etkili Sunum Teknikleri

Sözlü Anlatım Türleri: Panel, Forum, Açıkoturum

Sözlü Anlatım Türleri: Tartışma, Söyleşi, Sempozyum

Sözlü Anlatım Türleri: Görüşme, Konferans, KongreIV. YAZILI ANLATIM (6420104 - 6420306)

Tanışma, Dersin İçeriği ve Amaçları

Anlatım, Yazılı Anlatım

Anlatım İlkeleri

Yazmak için Düşünsel Düzen

Paragraf ve Paragraf Yazma

Yazma Biçimleri: Açıklayıcı, Öyküleyici, Betimleyici ve Tartışmacı

Yazma Becerisini ve Yaratıcılığı Geliştirme

Eleştirel Düşünme ve Çözümleme

Ara Sınav

Yazınsal Türler: Roman ve Öykü

Yazınsal Türler: Şiir ve Tiyatro

Düşünsel Türler: Deneme ve Makale

Düşünsel Türler: Eleştiri ve Köşeyazısı

Bilimsel Türler: Bilimsel Makale ve Araştırma Raporu

İşlevsel Türler: Mektup ve Özgeçmiş


V. TÜRK DİLİ I (6420105 - 6420107)

      Tanışma Diyalogları

      Alfabe

      Temel Sözvarlığı

      Haber Kipi

      Ad Durum Ekleri

     Şimdiki Zaman

     Belirli Geçmiş Zaman 

      İstek Kipi, Emir Kipi, Gereklilik Kipi

      Konularla İlgili Uygulama Çalışmaları


VI. TÜRK DİLİ I ( 6420201 - 6420107)

   1. ORTA DÜZEY (INTERMEDIATE LEVEL)

      Türkçenin Temel Özellikleri

      Yapım ve Çekim Ekleri

      Tamlamalar

      Bileşik Zamanlar

      Eylemler, Yapısı ve Çekimi

      Yazım Kuralları

      Türkçenin Sözvarlığı (Atasözleri, Deyimler, İkilemeler, Kalıp Sözler)

      Konularla İlgili Uygulama Çalışmaları, Sınıf İçi Tartışmalar, Öğrenci Sunumları

  

2.İLERİ DÜZEY ( ADVACED LEVEL )

      Dil

      Dilin Niteliği ve Özellikleri

      Dil- Kültür İlişkisi

      Anadili- İkidillilik

      Lehçe- Ağız

      Yapma Dil

      Argo

      Türkçenin Temel Özellikleri

      Ünlüler, Ünsüzler ve Kuralları

      Tamlamalar

      Sözcük Türleri

      Tümce, Yapısı ve Türleri

      Doğrudan- Dolaylı Anlatım

      Yazım Kuralları

      Dil Aileleri- Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

      Deyimler, Atasözleri, İkilemeler, Kalıp Sözler

      Konularla İlgili Uygulama Çalışmaları, Sınıf İçi Tartışmalar, Öğrenci Sunumları

 


VII. TÜRK DİLİ II (6420106 - 6420108)

   1.TEMEL DÜZEY ( ELEMENTARY LEVEL )

      Türkçenin Temel Özellikleri

      Ünlüler, Ünsüzler ve Kuralları

      Tamlamalar

      Sözcük Türleri

      Eylem, Yapısı ve Çekimi

      Tümce, Yapısı ve Türleri

      Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

      Konularla İlgili Uygulama Çalışmaları

   2.ORTA DÜZEY ( INTERMEDIATE LEVEL )

      a)Dil

         Dilin Niteliği ve Özellikleri

         Dil- Kültür İlişkisi

         Anadili - İki dillilik

         Lehçe- Ağız

         Yapma Dil

         Argo

      b)Anlatım

         Nesnel- Öznel Anlatım

         Anlatım Biçimleri

         Sözlü Anlatım Türleri

         Beden Dili Vurgu- Tonlama- Ezgi

         Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

         Deyimler, Atasözleri, İkilemeler, Kalıp sözler

         Konularla İlgili Uygulama Çalışmaları, Sınıf İçi Tartışmalar, Öğrenci Sunumları

   3.İLERİ DÜZEY ( ADVACED LEVEL )

      a)Anlatım

         Anlatım Kuralları

         Düşünsel Düzen (Plan)

         Düşünceyi Geliştirme Yolları

         Nesnel- Öznel Anlatım

         Paragraf Kurma

         Anlatım Biçimleri

      b)Anlatım Türleri

         Sözlü Anlatım Türleri

         Yazılı Anlatım Türleri

         Deyimler, Atasözleri, İkilemeler, Kalıp sözler

         Konularla İlgili Uygulama Çalışmaları, Sınıf İçi Tartışmalar, Öğrenci Sunumları


VIII. TÜRK DİLİ II (6420106 - 6420108)

      Türkçenin Temel Özellikleri

      Tamlamalar

      Gelecek Zaman

      Geniş Zaman

      Birleşik Zamanlar

      Tümce, Yapısı ve Türleri

      Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

      Konularla İlgili Uygulama Çalışmaları

 


IX. TÜRK DİLİ I ( 6420202 - 6420108)

      1. ORTA DÜZEY (INTERMEDIATE LEVEL)

      a)Dil

         Dilin Niteliği ve Özellikleri

         Dil- Kültür İlişkisi

         Anadili - İki dillilik

         Lehçe- Ağız

         Yapma Dil

         Argo

      b)Anlatım

         Nesnel- Öznel Anlatım

         Anlatım Biçimleri

         Sözlü Anlatım Türleri

         Beden Dili Vurgu- Tonlama- Ezgi

         Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

         Deyimler, Atasözleri, İkilemeler, Kalıp sözler

         Konularla İlgili Uygulama Çalışmaları, Sınıf İçi Tartışmalar, Öğrenci Sunumları

   2.İLERİ DÜZEY ( ADVANCED LEVEL )

      a)Anlatım

         Anlatım Kuralları

         Düşünsel Düzen (Plan)

         Düşünceyi Geliştirme Yolları

         Nesnel- Öznel Anlatım

         Paragraf Kurma

         Anlatım Biçimleri

      b)Anlatım Türleri

         Sözlü Anlatım Türleri

         Yazılı Anlatım Türleri

         Deyimler, Atasözleri, İkilemeler, Kalıp sözler

         Konularla İlgili Uygulama Çalışmaları, Sınıf İçi Tartışmalar, Öğrenci Sunumları


X. DİL VE ANLATIM I (6420109)

Haftalar Etkinlikler
1. hafta Tanışma, Dersin İçeriği ve Amaçları
2. hafta Dil ve Dilin Kökeni, Dillerin Özellikleri, 
3. hafta Dil ve Düşünce, Dil ve Kültür, İletişim ve Dil
4. hafta Sözlü Anlatım ve Yazılı Anlatımın Özellikleri ve Farkları
Anlatım İlkeleri, Metinsellik Ölçütleri
5. hafta Türkçenin Sesletim Özellikleri: Vurgu, Tonlama ve Ezgi-Etkili Konuşma ve Beden Dilinin Temelleri
6. hafta Etkili Sunum Teknikleri
7. hafta Yazılı Anlatım Özellikleri - Düşünsel Düzen
8. hafta Anlatım Biçimleri: Betimleyici Anlatım, Öyküleyici Anlatım, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım
9. hafta Paragraf ve Paragraf oluşturma - Metnin Yapısal Özellikleri, Giriş-Gelişme-Sonuç
10. hafta Yazım ve Noktalama Kuralları

11. hafta

Ara Sınav
12. hafta Sözlü Anlatım Türleri: Panel, Forum, Açıkoturum
13. hafta Sözlü Anlatım Türleri: Tartışma, Söyleşi, Sempozyum
14. hafta Sözlü Anlatım Türleri: Görüşme, Konferans, Kongre


XI.DİL VE ANLATIM II

1 Tanışma, Dersin İçeriği ve Amaçları
2 Anlatım, Yazılı Anlatım
3 Yazma Becerisini ve Yaratıcılığı Geliştirme
4 Eleştirel Düşünme ve Çözümleme
5 İşlevsel Türler: Mektup ve Özgeçmiş
6 Bilimsel Türler: Akademik Dil ve Yazının Özellikleri-Nesnel ve Öznel Anlatım
7 Akademik Metinlerin Yapısı ve Türleri: Bilimsel Makale ve Araştırma Raporu
8 Araştırma Raporu Yazmanın Basamakları: Atıf yapma, Dipnot gösterme, Kaynakça
Bilimsel Yazılarda Etik İlkeler
9 Akademik Metin Yazma Uygulamaları
10 Arasınav
11 Düşünsel Türler 1: Deneme ve Makale
12 Düşünsel Türler 2: Eleştiri ve Köşeyazısı
13 Yazınsal Türler 1: Roman ve Öykü
14 Yazınsal Türler 2: Şiir ve Tiyatro


XII. TÜRKÇENİN ETKİLİ VE DOĞRU KULLANIMI - DOĞRU SESLETİMİ (6420311)

     İletişim

        Etkileşim

        İletişimi Oluşturan Öğeler

     İletişim Çeşitleri ve Amaçları

        İleti

        İletişimi Kolaylaştıran Etkenler

        İletişim Dizgeleri ve Dil

     Konuşma

        Ses Geçmişimiz

        Ses Nasıl Oluşur?

        Ses ve Ses Aygıtımız

        Nefes ve Ses İlişkisi

     Beden Bilinci

        Beden ve Gevşeme

     Konuşma Dilinin Özellikleri

     Türkiye Türkçesinde Sesler ve Özellikler

     Türkiye Türkçesinin Bürün Öğeleri

     Etkili Konuşmanın Temel Öğeleri

     Sesletim

     Hazırlıklı-Hazırlıksız Konuşma

     Toplum Önünde Konuşma

     Uygulama ve Alıştırmalar


XIII. TÜRKÇENİN ETKİLİ VE DÜZGÜN KULLANIMI - UYGULAMALI (6420312)

     ANLATIM: Şimdiye kadar öğrenmiş oldukları diksiyondaki kurallar ve dilbilgisi kurallarının canlı performanslarla (Doğaçlama, Mimik vs.) hayata geçirilip tecrübe edilmesi için, herhangi bir konu üzerinde hazırlıksız anlatımın pekiştirilmesi.

     DOĞALLIK: Okuma ve söyleme alışkanlığının doğallaştırılmasına yönelik egzersizler.
     ÜSLUP: Anlatmak istenilen fikir ve bu fikri anlatma tarzının geliştirilmesine yönelik doğaçlama ve egzersizler. Gündelik yaşamda kullandıkları söyleyiş ve diksiyon hataları

     İMGE: Anlatımda imge yeteneğinin kazanılması, geliştirilmesi ve hayal gücünü geliştirici doğaçlama ve egzersizler

     ÇEŞİTLİLİK: Seste, bükümlerde, yüz ve vücut hareketlerinde tek düze ve sıradanlığın giderilmesi.
     HAREKET: Anlatımda konuşma ve vücut dilinin doğal ve aynı uyum içinde gelişmesi.
     HAZIRLIKSIZ KONUŞMA UYGULAMALARI: Doğaçlamalarla, topluluk önünde sıkılmadan doğal bir akıcıkla konuşabilmek için, herhangi bir konu hakkında kendini ifade edebilme.

     TAKLİT: Ses ve vücut diliyle çevrelerindeki deneyimlerden yola çıkararak, hayal güçlerinin geliştirilmesi (doğa ve insan taklitleri).

     MİMİK ALIŞTIRMALARI: Mimik konuları çok çeşitli olup, gerektiği zaman iki kişiyle birlkte yapılmalıdır.
     METİN ÇALIŞMASI: Herhangi bir metnin( şiir, roman ya da bir tiyatro metninin) diksiyon ve Türkçeyi doğru kullanma açısından irdelenmesi.

     DRAMA ÇALIŞMASI: İncelenen tiyatro metninin canlandırılması.


XIV. TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER / I  (6420313)

Bu derste Türk ve Dünya edebiyatının farklı dönemlerinden seçilmiş edebi metinler okunacak, incelenecek ve sınıf ortamında tartışılacaktır. Bu edebi metinler belli bir konu ve/ya temaya göre seçilecek ve ortak noktalardan hareketle değerlendirilecektir.

Bu derste sadece roman ve öykü türleri ele alınacaktır. Roman ve öykü gibi kurgusal metinlerin belli inceleme planlarına göre değerlendirilmesi gerekir. Bunun için öğrencilere öncelikle kurgusal bir eseri nasıl incelemeleri gerektiği öğretilecektir. Öğrenciler eser incelemesi ile ilgili bazı teknik bilgileri edindikten sonra eserleri yapı, tema, dil ve anlatım gibi başlıklar altında inceleyecekler; edebi eserlerin tarih, sosyoloji, felsefe gibi farklı disiplinlerle olan bağını keşfedecekler; edebiyatın günlük hayatla, insanla ve toplumla olan ilişkisini ortaya çıkaracaklardır.


XV.TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER / II  (6420317)

Edebi metinlerin özellikleri

Edebi metin nedir? Edebi metinle diğer metin türlerini ayıran özellikler nelerdir?

Edebi eser inceleme yöntemleri

 

Edebi eserler hangi inceleme yöntemlerine göre incelenebilir? Yapı, tema ve anlatımın temel unsurları nelerdir?

Dünya edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin yapı (olay örgüsü, zaman, mekân ve şahıs kadrosu) özelliklerinin incelenmesi

Dünya edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin tema, dil ve anlatım özelliklerinin incelenmesi

Dünya edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin yapı özelliklerinin incelenmesi

Dünya edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin tema, dil ve anlatım özelliklerinin incelenmesi

Dünya edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin yapı özelliklerinin incelenmesi

Dünya edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin tema, dil ve anlatım özelliklerinin incelenmesi

Türk edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin yapı özelliklerinin incelenmesi

Türk edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin tema, dil ve anlatım özelliklerinin incelenmesi

Türk edebiyatından seçilmiş bir eser

 Eserin yapı özelliklerinin incelenmesi

Türk edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin tema, dil ve anlatım özelliklerinin incelenmesi

Türk edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin yapı özelliklerinin incelenmesi

Türk edebiyatından seçilmiş bir eser

Eserin tema, dil ve anlatım özelliklerinin incelenmesi

 


XVI. YARATICI  YAZMA (6420314)

Genel Giris

Yaratma, kavramı. Neden yazılır tartısması.

Rüya Oluşturma

Rüyalardan yola çıkarak metin oluşturma ve rüyaları yeniden yazma.

Anıların Seçimi

Anılardan bir seçki yaparak bunları bir metinde birleştirme.

Yazının Dört Bileşeni

Yer,zaman,olay,kişi kavramlarının metin oluşturmadaki yeri.

Gözlem Çalışmaları

Dış gözlem ve iç gözlem

Çağrışım Etkinliği

Uzak ve yakın çağrışımlar.

Betimleme Çalışmaları

Zaman, kişi, yer, duygu ve nesne betimlemeleri yapma

Olayları Okumak

Toplumu ve bireyleri ilgilendiren olaylardan yola çıkarak metin oluşturma

Karakter Yaratma

Karakter ve tip oluşturma etkinliği

Bakış Açısı Oluşturma

Birinci, ikinci, üçüncü tekil şahıs  ya da birden fazla anlatıcılı metin yaratma

Diyalog Oluşturma

Doğal konuşma grafiğini yakalama, karakterlere uygun diyaloglar geliştirebilme

Genel Değerlendirme

Oluşturulan metinlerin eleştirisi ,yorumlanması


XVII. ELEŞTİREL OKUMA / I  (6420315)

Okur nedir? Yazar nedir? Ne işe yararlar?

 

Okumanın işlevi

Okuma türleri: Mekanik okuma/ Derinlemesine okuma

Metin kavramı, Metin türleri

Metin Olma Ölçütleri

Eleştiri nedir?

Olumlu-olumsuz eleştiri

Metin Çözümlemede bazı kavramlar.

Bağlam/Biçem/Büyük ölçekli yapı/Küçük ölçekli yapı

İletişim sürecinde okur-yazar arasındaki (iletişim aracı olarak) metin ne işe yarar?

Iletişim Şeması

Kompozisyon yerine “metin”; ana fikir yerine “ileti”

 

Dil-metin ilişkisi

Metni çözümlemede dile hakim olmanın etkisi

Metin türleri

 

İşlevsel-bilgilendirici metinleri okuyabilme/ Felsefi metinleri okuyabilme

 

Yazınsal metinleri okuyabilme

Düz yazı-şiir farkı.

Mizahın dili/ Mizahı okuyabilme

 

Görsel okuma sürecinde göstergelerin çözümlenebilmesi

Reklam Dili/Sinema Dili

Edebiyat-sinema ilişkisi:

Sinemaya aktarılan yazınsal eserler üzerinden eleştirel okuma denemesi


XVIII. TOPLUM, KÜLTÜR VE EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ / II  (6420316)

Derse giriş ve tanıtım. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin ölçülmesi.

 

 

Edebiyatın İşlevi:

 

Mimesis (Platon), Poetika (Aristo), Epik (Brecht) Platon, Devlet 2 ve 3. Kitaplar /Aristoteles, Poetika

 

Metin  kavramı. Yüzey yapı/ Derin yapı. Metnin iletisi.

 

İki önemli soru: Metin ne anlatıyor? Nasıl anlatıyor?

 

Yazar Nedir? Okur Nedir?  / Okuma Biçimleri

 

Metin odaklı yaklaşım: The Death of Author (Roland Barthes) Yazar odaklı yaklaşım: What’s an Author? (Michael Foucault)

Okur Odaklı yaklaşım: Hermeneutik (Yorum Bilgisi) ve Alımlama Estetiği

 

Kültür-Toplum ve Edebiyat Eleştirisi Kuramları 

 Üçüncü Dünya  Kültürü/Edebiyatı,  Kolonyalizm/ Postkolonyalizm,  Metinlerarasılık, Pozitivizm ve Edebiyat

 

Yazarın yahut metnin derdi olmalı mıdır? Ne olmalıdır?

 

Estetik ve Toplum İlişkisi /  Söylem Çözümlemesi

 

Dil /Metin İlişkisi

Haber dili, Çeviri dili           , Mizah dili, Şiir dili

 

Modernleşmeve Edebiyata Yansımaları.

 

Batı/Doğu kültür ve edebiyatlarından karşılaştırmalı İncelemeler.

 

Sanat Manifestoları ve Edebiyata Yansımaları

Romantizm-Realizm-Sürreliazm-Dadaizm vd.

Bazı Evrensel temalar: Aşk, Erdem, Savaş, Barış, Kötücül(l)ük …

 

 

60’lar /70’ler Edebiyatı ve Sineması. Popüler Kültür ve Eleştirel Kültür.

 

 

Seyahat yazıları ve bir kültürün bakış açısından diğer kültürler

 

Sunumlar

 

 

 


XIX. ORTA DÜZEY TÜRK DİLİ DERSİ  (Değişim öğrencileri için seçmeli-kredili) (6420203)

The past form of nouns & adjectives and the present continuous tense (ad, sıfat ve şimdiki zamanın hikâyesi)

The usage of “ile (with/by)” as a conjunction and as a preposition (“İle” sözcüğünün bağlaç ve ilgeç olarak kullanımı)

Imperative & optative (shopping expressions, units of measure, describing people with their external views…)

Usage of comparative & superlative (repetition) Karşılaştırma ve üstünlük derecelerinin kullanımı (tekrar)

Usage of the “accusative case”(Belirtme durumunun kullanımı)

Some basic patterns of application, wish & complaint (başvuru, dilek ve şikayet kalıplarının kullanımı)

Possesive suffix “-ki” and its usage with the locative case suffix “-da,-de;-ta,-te” (İlgi eki “-ki” ve onun bulunma durumu eki “-da,-de;-ta,-te” ile kullanımı)

The distinction between the conjunction “da de” and the locative suffix “-da,-de;-ta,-te” (Bağlaç olan “da de” ile bulunma durumu eki olan “-da,-de;-ta,-te”nin farkı.

The future tense (filling in charts, puzzles, using oral & writing skills in that tense) Gelecek zaman ve bu zamanla ilgili öğretim materyali (şema, yapboz…) ve yöntemlerinin kullanımı

The usage of nouns & adjectives in future tense (Ad ve sıfatların gelecek zamanda kullanımı)

Being able to talk about the future plans (Gelecekle ilgili planlarını anlatabilme)

The prepositions “like” & “as” (“gibi” ve “kadar” ilgeçleri)

The past form of the future tense (Gelecek zamanın hikayesi)

Attachment to equality (Eşitlik eki “-cA° ” ve “-(y)A° göre”)

The indefinite past of the verbs, nouns & adjectives (Fiil, ad ve sıfatların belirsiz geçmiş zaman biçimleri)

Acquiring the ability to report events and to talk about the myths of their country… (Olayları rapor edebilme, ülkesine ait mitolojik hikâyeleri anlatabilme yetisini kazanma…)

Exercises to improve the oral skills (Sözlü anlatım becerilerini geliştirecek alıştırmalar)


XX. TÜRK HALK KÜLTÜRÜ (Yabancı uyruklu öğrenciler için seçmeli-kredili)(6420204)

Türk Dili

Türk dilinin tarihsel gelişimi ve çağdaş Türk lehçeleri hakkında bilgi

Türk Edebiyatı

Türk edebiyatının tarihsel dönemleri ve günümüz Türk edebiyatı hakkında bilgi

Tarih ve Arkeoloji

Orta Asya, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemini kapsayan bir alanda Türklerin tarihiyle iligi bilginin verilmesinin  yanı sıra Türkiye sınırları içerisinde yer alan tarihi ve arkeolojik mekanların tanıtımı.

Coğrafi Özellikler ve Doğal Güzellikler

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan doğal parklar ve alanların tanıtılması coğrafi özellikler hakkında bilgi verilmesi.

Mimari ve Teknoloji

Tarihten günümüze Türk mimarisi ve önemli mimarların eserlerinin tanıtılması ve Türklerin teknolojik gelişmelere olan katkısı hakkında bilgi verilmesi.

Müzik

Klasik Türk Musikisi ve Tasavvuf müziğinden örnekler ve günümüz Türk sanatçılarının eserlerinden örnekler.

El sanatları

Çinicilik, Halıcılık, Sedef işlemeciliği, Telkari Bakırcılık, Ebru, Minyatür, Hat gibi farklı el sanatlarından örnekler sunarak bu alanları tanıtma  

Sahne Sanatları

Kargöz ve Hacivat, Orta Oyunu, Meddah, Aşık atışmaları,Köy Seyirlik Oyunları ve  Halk Danslarından örnekler sunarak bu alanları tanıtma

Mutfak Sanatları

Yöresel Mutfakların tanıtılması ve bu mutfaklardan örnekler verme.

Düşünürler

Mevlana, Yunus Emre, Ahmet Yesevi gibi düşünürlerin tanıtılması

Gelenekler ve İnanışlar

Törenlerin ve Bayramların ayrıntılandırılması.  Doğumdan Ölüme halk inançlarından örnekler verilmesi.

Giyim

Yöresel özelliklere göre sınıflandırılmış giysilerin tanıtılması


XXI. İLERİ DÜZEY TÜRKÇE I (ADVANCED TURKISH I - 6420301)

     TÜRKÇEDE BİRLEŞİK EYLEMLER

        Yeterlik

        Tezlik

        Sürerlik (devamlılık)

        Yaklaşma

     TÜRKÇEDE YARDIMCI EYLEMLER

     TÜRKÇEDE EYLEM ÇATISI

        Etken Eylemler

        Edilgen Eylemler

        Dönüşlü Eylemler

        Genişli Eylemler

        Geçişsiz Eylemler

     TÜRKÇEDE ANLAM BİLGİSİ

     ATASÖZLERİ ve DEYİMLER

     TÜRK EDEBİYATINDAN ÖRNEKLER

        İnceleme

        Sunu

 


XX. İLERİ DÜZEY TÜRKÇE II (ADVANCED TURKISH II - 6420302)

    Atatürk ve Türk Dili

      Dil Devrim ve Türk Kültürüne Etkileri

    Türkçede Eylem Çatısı

      İşteş Eylemler

      Oldurgan Eylemler

      Ettirgen Eylemler

    Yazışmalar

      Başvuru Dilekçesi

      İş Mektupları

      Özgeçmiş

    Türkçede Temel Matematik Terimleri

      Dört İşlem

    Yazılı ve Sözlü Anlatım Bilgileri Noktalama İmleri

      Yazım Kuralları

      Bilimsel Araştırmalarda Rapor Hazırlama

      Raporun Sözlü ve Yazılı Sunumu


XXIII. ÖYKÜ KURGUSU VE KURMACA (STORY EDITING and FICTION-6420319)

Öykü Nedir? Kurgu Nedir?  

Kurmaca Nedir? Öyküleme ve Kurmaca

Kurmaca ve Gerçeklik

Senaryo ve Öykü

Olay: Bir Sorun ya da Bir Çatışma

Karakterler: Sıradan ya da Özgün

Kahraman ve Karşıt Kahraman

Okuma ve Eleştiri Etkinliği 1

Zaman: Kurmaca Zamanı ve Öyküleme Zamanı

Yer: Kapsayan ve Kapsanan Mekan

Kim Anlatıyor?: Anlatıcı Tipleri

Monolog ve Diyalog Oluşturma

Okuma ve Eleştiri Etkinliği 2

Kurmacadan Öykülemeye Giden Yol

Kurmaca Yaratma ve Kurgu Yapma 1

Merak Uyandırmak için Çatışma ve Sorun

Merakı Zayıflatan “Abartılmışlık ve Rastlantısallık”

Kurguyu Başlatma ve Bitirme (İlk ve Son Cümle)

Kurgu Türleri                     

Kurmaca Yaratma ve Kurgu Yapma 2


XXIV. EDEBİYAT VE SİNEMA (LITERATURE and CINEMA - 6420320)

Edebiyat nedir? / Sinema Nedir? Edebiyat Sinema İlişkisi /

Edebiyatsız Düşünülemeyecek Bir Sanat: Sinema

Edebiyat Dili: Kavram ve Düşünce

Sinema Dili: Görsel ve Hareket

İki Farklı Okuma: Yazınsal ve Görsel Okuma 

Okur ve İzleyici Karşılaştırması

Yazıya Karşı Işık ve Ses (Teknolojiye Karşılık Sözcükler)

Sinema Tarihinde Yer Etmiş Edebiyat Uyarlamaları

Okuma ve İzleme 1

Edebiyat ve Sinema Arasındaki “Teknik” Alışverişi

Uyarlama ve Esinlenme

Edebiyat ve Film Eleştirisi 1

Bir Sadakat Sorunu Olarak Uyarlamalar

Uyarlamalar Nasıl Değerlendirilmeli?

Okuma ve İzleme 2

Alışılmışın Tersine Sinemadan Edebiyata: Novelizasyon (Romanlaştırma)

Edebiyat ve Film Eleştirisi 2


 


XXV.ŞİİR İNCELEMELERİ I (POETRY ANALYSIS I – 6420321)

Şiir İnceleme Yöntemleri

Divan Şiiri

Divan Şiiri

Tanzimat Dönemi Şiiri

Servet-i Fünun Dönemi    

Garip (I. Yeni) Şiiri

Garip (I. Yeni) Şiiri

İkinci Yeni Şiiri

İkinci Yeni Şiiri

1960’lı yıllar ve Türk Şiirinde toplumsallık izleri

1980 ve Sonrası Türk Şiiri

1980 ve Sonrası Türk Şiiri

1980 ve Sonrası Türk Şiiri

1980 ve Sonrası Türk Şiiri                                  

 


XXVI. ŞİİR İNCELEMELERİ II  (POETRY ANALYSIS II – 6420322)

1.Şiir inceleme Yöntemleri: Şiirin yapısı ve teması hangi inceleme yöntemleriyle ele alınabilir?                                  

2. Divan Şiiri: Baki ve Fuzuli şiiri üzerinde incelenecektir.

3. Divan Şiiri: Nedim şiiri üzerinde incelenecektir.

4.Tanzimat Dönemi Şiiri: Şinasi ve Namık Kemal şiiiri üzerinde incelenecektir.

5. Servet-i Fünun Dönemi: Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin şiiri üzerinde incelenecektir.

6.Garip (I. Yeni) Şiiri: Orhan Veli ve Melih Cevdet Anday Şiiri üzerinde ele alınacaktır.

7. Garip (I. Yeni) Şiiri: Oktay Rıfat Şiiri üzerinde incelenecektir

8. İkinci Yeni Şiiri: Cemal Süreya ve Edip Cansever şiiri üzerinde incelenecektir.

9. İkinci Yeni Şiiri: Turgut Uyar ve Ece Ayhan şiiri üzerinde incelenecektir.

10.1960’lı yıllar ve Türk Şiirinde toplumsallık İzleri: Ataol Behramoğlu ve Hasan Hüseyin Korkmazgil şiiri üzerinde incelenecektir.

11. 1980 ve Sonrası Türk Şiiri: Haydar Ergülen şiiri üzerinde incelenecektir.

12.1980 ve Sonrası Türk Şiiri: Gülten Akın Şiiri üzerinde incelenecektir.

 13.1980 ve Sonrası Türk Şiiri: Didem Madak ve Birhan Keskin Şiiri üzerinde incelenecektir

14. 1980 ve Sonrası Türk Şiiri: Sunay Akın ve Küçük İskender şiiri üzerinde İncelenektir.                         


XXVII. TEMEL DÜZEY TÜRKÇE DERSİ (BEGINNER TURKİSH 6420323)

Hafta Konu Detaylar

1.

Alfabe, tanışma selamlaşma diyalogları. Çoğul eki, soru eki, Ünlü uyumu, temel nesneler
2. Kendini tanıtma Sayıları söyleme, form doldurma. Bu/şu/o
3. Nerede?, Kimde? Bulunma durumu eki,  var / yok
4. Günlük hayatı anlatma Şimdiki zaman, temel fiiller
5. Nereye, kime, nereden, kimden  Yönelme ve çıkma durumu ekleri, sık kullanılan kelimeler
6. İstekleri ifade etme -mek istemek kalıbı, lokanta – alışveriş diyalogları
7. Sahiplik belirtme İyelik ekleri, akrabalık kelimeleri
8. Saat söyleme -madan önce, –dıktan sonra
9. Günlük plan yapma -madan önce, –dıktan sonra
10. Yol tarif etme Adres sorma, yer-yön ifadelerini kullanma 
11. Karşılaştırma yapma  -den daha, en, isim tamlamaları
12. Hastalığını söyleme Doktor-hasta diyalogları
13. Emir ve istek bildirme ve anlayabilme Kurallar, sohbet diyalogları, yapım ekleri
14. Geçmişi anlatma Belirli geçmiş zaman


XXVIII. EDEBİYATTA SOSYOLOJİK OKUMALAR(SOCIOLOGICAL READINGS IN LITTERATURE - 64203024)

Hafta Detaylar
1. Ders hakkında genel bilgilendirme
2. Edebiyat nedir?  Sosyoloji nedir? Edebiyat sosyolojisi nedir? 
3. Edebi bir metnin sosyolojik açıdan nasıl değerlendirilmesi gerekir?
4.

Seçilen edebi eserle (1) ilgili temel sosyolojik kavramların ve teorilerin ele alınması.

5. Seçilen edebi eserin  (1) sosyolojik olarak incelenmesi
6. Seçilen esere (1) edebi yaklaşım.
7. Seçilen edebi eserle (2) ilgili temel sosyolojik kavramların ve teorilerin ele alınması.
8. Seçilen edebi eserin (2) sosyolojik olarak incelenmesi.
9. Seçilen esere (2) edebi yaklaşım.
10. Ara Sınav
11. Seçilen edebi eserle (3) ilgili temel sosyolojik kavramların ve teorilerin ele alınması.
12. Seçilen edebi eserin (3) sosyolojik olarak incelenmesi.
13. Seçilen esere (3) edebi yaklaşım.
14. Dersin değerlendirmesi


Son Güncelleme:
06/05/2022 - 12:57