6420317 kodlu Türk ve Dünya Edebiyatından Seçmeler II (Selective Writers From Turkish and World Literature II) dersi, kayıt döneminde öğrenci kayıtlarına kapalı olacak ve ders için seçme yapılacaktır. Derse seçilen öğrenciler, ekle-sil haftasında öğrenci numaralarıyla sistemden dersi ekleyebilecektir.

Seçme, ilk dersi saatinde (22.02.2024, saat: 10.40) yapılacaktır.


Son Güncelleme:
12/02/2024 - 12:47